Website-ul este închis.

add_filter( 'webp_quality', create_function( '', 'return 100;' ) );